HOWARD C. CUTLER

NGUỒN MẠCH HẠNH PHÚC

Hai năm trước, một người bạn tôi có một sự may mắn bất ngờ. Muời tám tháng trước đó, cô ấy đã bỏ nghề làm y tá để...

NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC VÀ VIỆC XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI MỚI

Giống như trường hợp chúng ta đang đứng dang chân rộng, nối kết thế giới nội tại với những rắc rối to lớn hơn của xã...

SUY NIỆM VỀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Khi Đạt Lai Lạt Ma ngồi trong sa mạc Arizona tuần lễ ấy, phân tích bản chất con người và xem xét tâm trí con người với sự...

KỶ LUẬT TINH THẦN – SỐNG HẠNH PHÚC

Khi Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện, tôi thấy có gì đó rất thu hút trong cách đạt đến hạnh phúc của ngài. Nó hoàn toàn mang tính...

LUYỆN TÂM HẠNH PHÚC

CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN HẠNH PHÚC Khi xác định tâm trạng con người là yếu tố chủ yếu trong việc đạt đến hạnh phúc, dĩ...

YÊU THƯƠNG VÀ KẾT NỐI

Tôi đi vào tọa phòng nơi Đạt Lai Lạt Ma đang ở. Ngài ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Trà đã rót, ngài cởi đôi giày vàng hiệu...

ĐÀO SÂU MỐI LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC

Buổi phỏng vấn của chúng tôi chiều hôm ấy rất ngắn gọn. Tôi chen được vào những phút cuối cùng trong lịch trình bận bịu...
Dalai Lama

PHỤC HỒI TÌNH TRẠNG HẠNH PHÚC BẨM SINH

BẢN CHẤT CĂN BẢN CỦA CHÚNG TA “Chúng ta được tạo dựng để tìm kiếm hạnh phúc. Và điều rõ ràng là các cảm giác yêu...

QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC

“Tôi tin rằng mục đích chính yếu của đời sống chúng ta là tìm kiếm hạnh phúc. Điều đó thật hiển nhiên. Dù là người...