HOWARD C. CUTLER

THAY ĐỔI GÓC NHÌN

Một ngày kia, môn đệ của một triết gia Hy Lạp được thầy ra lệnh trong ba năm phải trả tiền cho những ai lăng mạ mình. Khi...

MỘT ĐẦU ÓC UYỂN CHUYỂN

Khả năng thay đổi góc nhìn, khả năng nhìn các vấn đề của mình “từ một góc độ khác”, được nuôi dưỡng bởi đặc...

KHÁM PHÁ NHỮNG GÓC NHÌN MỚI

Trong khi cố gắng áp dụng phương pháp thay đổi góc nhìn của Đạt Lai Lạt Ma về “kẻ thù”, tôi lại tình cờ gặp một kỹ...

KỶ LUẬT ĐẠO ĐỨC

Trong phần thảo luận sau có liên quan đến luyện tâm để được hạnh phúc, Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra: “Tôi nghĩ, hành vi đạo...

GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA ĐỜI NGƯỜI

Tiếp tục cuộc thảo luận với tôi về lòng thương xót trong lần đối thoại tiếp theo, tôi bắt đầu: “Cho đến giờ, chúng ta...

THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG CẢM

Trong khi chúng tôi đã nói chuyện về tầm quan trọng của lòng nhiệt tình và yêu thương của con người trong cuộc nói chuyện ở...

MỘT TÂM HỒN MỀM DẺO, LINH ĐỘNG

Khả năng thay đổi góc nhìn đối với mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, khả năng nhìn nhận những khó khăn ‘từ những...

NGUỒN MẠCH HẠNH PHÚC

Hai năm trước, một người bạn tôi có một sự may mắn bất ngờ. Muời tám tháng trước đó, cô ấy đã bỏ nghề làm y tá để...

NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC VÀ VIỆC XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI MỚI

Giống như trường hợp chúng ta đang đứng dang chân rộng, nối kết thế giới nội tại với những rắc rối to lớn hơn của xã...