OPRAH WINFREY

TỈNH THỨC

OPRAH WINFREY – TRÍ HUỆ – Những Hiểu Biết Thay Đổi Cuộc Đời  ——🏵🏵🏵——- Oprah Winfrey: sinh ngày...

KHI BẠN HỎI VỚI SỰ CHÂN THÀNH – VŨ TRỤ SẼ TRẢ LỜI

Một trong những câu hỏi yêu thích của tôi trong Super Soul Sunday là: “Bài học khiến bạn mất nhiều thời gian để học nhất là...

SỰ MANG ƠN VÀ LÒNG BIẾT ƠN

Đã hai mươi năm kể từ lần đầu tiên tôi đọc quyển Simple Abundance của Sarah Ban Breathnach và bắt đầu viết một quyển nhật...

ĐIỀU CHÚNG TA THẬT SỰ KHAO KHÁT

Tôi đã tạo ra chương trình Super Soul Sunday một phần vì khao khát của riêng tôi để nói chuyện với những người có khả năng...