Tác giả: OPRAH WINFREY

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

SỰ MANG ƠN VÀ LÒNG BIẾT ƠN

12/05/2022 view 86

Đã hai mươi năm kể từ lần đầu tiên tôi đọc quyển Simple Abundance của Sarah Ban Breathnach và bắt đầu viết một quyển nhật ký biết ơn. Nhìn lại, tôi tin rằng đó là một trong những điều quan trọng nhất tôi đã làm. Tôi đã viết nhật ký từ khi mười lăm tuổi, nhưng trước khi tôi bắt đầu tập trung vào lòng biết ơn, nhật ký của…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài