TIN CẬY

DANH NGÔN

? Tin cậy cần vài năm để xây dựng, vài giây để tan vở, và luôn cần sửa chữa.
 
? Tin cậy giống như một tờ giấy, một khi đã bị vò nhàu nó không có thể hoàn hảo trở lại.
 
? Sáu chìa khóa cho một tương quan tốt đẹp: Tình bạn, tự do, chân thật, tin cậy, thông hiểu và liên lạc.
 
? Người không cẩn thận quan tâm tới sự thật trong những chuyện nhỏ thì không thể được tin cậy với những chuyện lớn.
_ Albert Einstein
 
? Với tôi, việc xấu hơn cả cái chết là phản bội. Bạn thấy đó, tôi có thể quan niệm ra cái chết, nhưng không thể quan niệm được sự phản bội.
_ Malcolm
 
? Chớ tin người không biết cười.
_ Maya Angelou
 
? Tôi tin mọi người. Tôi chỉ không tin cái xấu trong họ.
_ Troy Kennedy Martin
 
? Tình bạn được xây dựng trên hai điều: tôn trọng và tin cậy. Hai yếu tố này luôn luôn phải có cùng nhau. Bạn có thể tôn trọng ai đó, nhưng nếu bạn không có tin cậy, tình bạn sẽ sụp đổ.
_ Stieg Larsson
 
? Tin cậy không đi đôi với thành kiến.
_ Panache Desai

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. THẤU CẢM (Empathy)
  2. HỢP TÁC
  3. NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC

Bài viết mới

  1. BẬN RỘN CẢ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI
  2. LÀM VIỆC NHÓM: MỖI THÀNH VIÊN ĐỀU CÓ MỘT VỊ TRÍ THÍCH HỢP ĐỂ PHÁT HUY HẾT KHẢ NĂNG CỦA MÌNH
  3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CHO NHÓM?