BÍ MẬT

DANH NGÔN

Hãy hỏi đất, nước, lửa, gió, những bí mật mà chúng đã giữ gìn cho con.

 Khoa học không thể giải quyết bí mật tối hậu của thiên nhiên. Đó là vì, trong sự phân tích cuối cùng, chính chúng ta là một phần của bí mật mà chúng ta đang cố gắng giải quyết.
_ Max Planck.

 Bí mật tạo ra ngạc nhiên thắc mắc và chính cái này là cơ sở của ham muốn hiểu biết của con người.
_ Neil Amstrong.

 Bí mật của đời sống không phải là một vấn đề để giải quyết, mà là một thực tại để kinh nghiệm.
_ Frank Herbert.

 Hơn là một vấn đề để giải quyết, thế giới là một bí mật vui tươi để chiêm ngắm với sự hoan hỷ và ca ngợi.
_ Giáo hoàng Francis.

 Công việc của người nghệ sĩ luôn luôn là đào sâu vào sự bí mật.
_ Francis Bacon.

 Bí mật chân thật của thế giới là cái thấy được, không phải là cái không thấy được.
_ Oscar Wilde.

 Dù cuộc đời có vẻ khó khăn, luôn luôn có cái gì bạn có thể làm và thành công.
_ Stephen Hawking.

 Hãy đặt tấm lòng, tâm trí và linh hồn bạn vào những hành vi nhỏ nhất. Đây là bí mật của thành công.
_ Swami Sivananda.

 Hãy hỏi đất, nước, lửa, gió, những bí mật mà chúng đã giữ gìn cho con.
_ The light on the Path.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ĐẠO PHẬT TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
  2. CÁI CHẾT: KHOA HỌC HIỆN ĐẠI VÀ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
  3. NHỮNG HẠT VÀ VẬT CHẤT

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN