BỔN PHẬN

DANH NGÔN

? Bổn phận là từ thiêng liêng nhất trong ngôn ngữ của chúng ta. Hãy làm bổn phận của bạn trong mọi việc. Bạn không thể làm nhiều hơn. Bạn không bao giờ nên muốn làm ít hơn.
— Robert E. Lee.

? Ai trốn một bổn phận thì tránh một lợi lộc.
— Theodore Parker.

? Tình yêu có thể làm nhiều, nhưng bổn phận còn nhiều hơn nữa.
— Goethe.

? Hạnh phúc và bổn phận đạo đức thì nối kết không thể tách lìa.
— George Washington.

? Hãy nhắm vào bổn phận của bạn, và loài người sẽ cho bạn tín dụng khi bạn thất bại.
— Thomas Jefferson

? Bằng cách làm tốt bổn phận gần nhất với bạn, bổn phận trong tầm tay bạn, bạn làm cho mình mạnh hơn.
— Swami Vivekananda.

? Mỗi quyền lợi bao hàm một trách nhiệm; mỗi cơ hội, một bắt buộc; mỗi sở hữu, một bổn phận.
— John D. Rockefeller.

? Khi một người đã làm điều nó xem là bổn phận của nó đối với nhân dân và đất nước của nó, nó có thể nghỉ ngơi trong bình an.
— Nelson Mandela.

? Bổn phận lớn nhất và trách nhiệm chính yếu của chúng ta là giúp đỡ những người khác. Nhưng xin lỗi, nếu bạn không thể giúp đỡ họ, thì xin đừng làm tổn thương họ.
— Dalai Lama

? Hãy hoàn thành bổn phận của bạn, bởi vì hành động thì tốt hơn là không hành động.
— Bhagavad Gita

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH