CUỘC SỐNG LÀ MỘT ĐẠI HỌC LỚN

DANH NGÔN

? Tôi không thể đưa cho bạn một công thức chắc chắn để thành công nhưng tôi có thể cho bạn một công thức để trở nên thất bại: Làm hài lòng tất cả mọi người
_Herbert Bayard Swope

? Động lực lớn nhất của tôi là gì? Luôn tự thử thách bản thân. Cuộc sống này. Cuộc sống này là một trường Đại học lớn, mỗi ngày tôi lại học thêm điều mới.
_Richard Branson

? Con người thường không chịu nhận lỗi về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
_Dalai Lama

? Đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết đọc, cả thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn.
_Barack Obama

? Hãy làm những việc bạn phải làm cho đến khi bạn có thể làm những việc bạn muốn làm.
_Oprah Winfrey

? Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng.
_Samuel Johnson

? Sự khác biệt giữ những người thành công và những người khác không phải là sự thiếu hụt sức mạnh, hay thiếu hụt kiến thức, mà đúng hơn là thiếu hụt ý chí.
_Vince Lombardi

? Đừng tự giới hạn bản thân. Nhiều người tự giới hạn mình với những gì họ nghĩ rằng họ có thể làm được. Tâm trí có thể dẫn bạn đi xa hơn rất nhiều. Những gì bạn tin tưởng hãy nhớ bạn có thể đạt được.
_Mary Kay Ash

? Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội, nếu bạn quá nhỏ bé, bạn hãy sử dụng sức mạnh của trí óc, thay vì thể lực.
_Jack Ma

? Công việc sẽ chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời của bạn, và cách duy nhất để cảm thấy hoàn toàn hài lòng là làm những gì bạn cho là tuyệt vời, và cách duy nhất để làm tốt là yêu lấy công việc bạn đang làm.
_Steve Jobs

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CHUYỂN HÓA CUỘC ĐỜI 
  2. ĐỂ TẠO RA MỘT CUỘC ĐỜI TUYỆT VỜI
  3. NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI