ĐỌC

DANH NGÔN

? Thế giới tùy thuộc về những người đọc.
— Rick Holland

? Đọc còn quan trọng với tôi hơn ăn.
— John Piper

? Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mọi người khác đang đọc, bạn chỉ có thể suy nghĩ điều mà mọi người khác đang suy nghĩ.
— Haruki Murakami

? Toàn bộ thế giới mở ra cho tôi khi tôi học để đọc.
— Mary Mcleod Bethune

? Cuốn sách để đọc không phải là cuốn suy nghĩ dùm cho bạn, mà là cuốn khiến cho bạn suy nghĩ.
— Harper Lee

? Đọc một cuốn sách lần đầu là có một làm quen mới; đọc lần hai là gặp một người bạn cũ.
— Cách ngôn Trung Hoa

? Đọc mà không suy nghĩ thì giống như ăn mà không tiêu hóa.
— Edmund Burke

? Một khi bạn biết đọc, bạn sẽ tự do mãi mãi.
— Frederick Douglass

? Những cuốn sách hay không tiết lộ bí mật của nó lập tức.
— Stephen King

? Không có người bạn nào chân thật và trung thành bằng cuốn sách.
— Ernest Hemingway

? Đọc cho chúng ta chỗ để đi khi chúng ta vẫn ở một chỗ.
— Mason Cooley

? Một ngôi nhà không có sách là một thân xác không có linh hồn
— M.T. Cicero

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LÒNG VỊ THA LÀ CĂN NỀN CỦA MỌI TỒN TẠI XÃ HỘI
  2. PHẬT XEM TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ CON MỘT
  3. TIẾN BỘ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC