TIẾN BỘ

DANH NGÔN

? Sự phát triển tâm trí cần bắt đầu lúc sanh ra và chỉ dừng lại vào lúc chết.
_Einstein

? Chớ cho phép những vết thương của bạn biến bạn thành người khác không phải bạn.
_Paulo Coelho

? Hãy thông thạo nghệ thuật quan sát. Đi cùng nhau là một bắt đầu; giữ được cùng nhau là tiến bộ; làm việc cùng nhau là thành công.
_Henry Ford

? Không ra khỏi khuôn khổ, tiến bộ không thể có.
_Frank Zappa

? Thế nên hãy trồng trọt khu vườn riêng của bạn và trang hoàng tâm hồn bạn, thay vì chờ ai đó đem đến cho bạn những bông hoa.
_Jorge Luis Borges

? Sự tiến bộ của loài người trong việc hiểu vũ trụ đã thiết lập được một góc nhỏ có trật tự trong một vũ trụ càng tăng thêm sự không trật tự theo thời gian.
_Stephen Hawking

? Tiến bộ không thể có nếu không có thay đổi, và những người
không thể thay đổi tâm mình thì không thể thay đổi cái gì cả.
_George Bernard Shaw

? Mỗi ngày, hãy nghĩ ngay khi bạn thức dậy…
– Hôm nay tôi may mắn đã thức dậy. Tôi còn sống.
– Tôi có một đời làm người quý báu, tôi sẽ không phung phí nó.
– Tôi sắp dùng mọi năng lực của tôi để phát triển chính mình. Để trải rộng lòng tôi ra với những người khác, để hoàn thành giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
– Tôi sẽ có những tư tưởng tốt lành đối với những người khác.
– Tôi sẽ không tức giận, hay nghĩ xấu về những người khác.
– Tôi sẽ làm lợi lạc cho những người khác nhiều như tôi có thể.
_Dalai Lama

? Mọi tiến bộ tâm linh tùy thuộc vào sự có được lòng khiêm hạ.
_Bruce R.McConkie

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LÀM VIỆC NHÓM (TEAMWORK)
  2. LÒNG VỊ THA LÀ CĂN NỀN CỦA MỌI TỒN TẠI XÃ HỘI
  3. PHẬT XEM TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ CON MỘT

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA