ĐÚNG VÀ SAI

DANH NGÔN

Đúng và sai là những cái bóng của ý nghĩa, không phải là những mặt của một đồng tiền.
_ Louise Erdrich.

Stress đến từ biết cái gì là đúng nhưng làm cái sai.
_Larry Winget.

Khi bạn thôi đuổi theo những cái sai, bạn cho những cái đúng cơ hội để bắt được bạn.

Sự thực của đời sống là, những nhận thức của bạn – đúng hay sai – ảnh hưởng mọi thứ khác mà bạn làm. Khi bạn có một cái nhìn bao quát thích đáng về những nhận thức của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên rằng biết bao những sự việc đều đúng chỗ của chúng.
_ Roger Birkman.

Xin lỗi không luôn luôn có nghĩa là bạn sai và người khác đúng. Nó chỉ có nghĩa là bạn đánh giá mối tương quan của bạn cao hơn cái tôi của bạn.
_ Khuyết danh.

Buồn đối với người đúng thì tốt hơn vui với những người sai.
_ Philippos.

Bạn không cần tôn giáo để có đạo đức. Nếu bạn không thể xác định cái đúng với cái sai, bấy giờ bạn thiếu thấu cảm, chứ không phải thiếu tôn giáo.
_ Khuyết danh.

Tình thương thì không biết đúng hay sai. Tình thương hiện hữu, chỉ hiện hữu.
_ Karen Marie Moning.

Có một lãnh địa vượt khỏi mọi ý niệm đúng và sai. Hãy đến đây, gặp tôi ở đây.
_ Rumi.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CUỘC SỐNG LÀ MỘT ĐẠI HỌC LỚN
  2. NỀN GIÁO DỤC NHẬT BẢN, NỀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ