HÀI LÒNG

DANH NGÔN

Lạc thú thanh cao nhất là niềm vui của thấu hiểu.

 Sự hài lòng cá nhân là thành tố quan trọng nhất của thành công.
— Denis Waitley

 Làm tốt thì tốt hơn là nói tốt.
— Benjamin Franklin

 Hạnh phúc là một hài lòng hài hòa sâu xa với chấp thuận.
— The Coach

 Thành công là một tiêu chuẩn được quyết định bởi những người khác. Hài lòng là một tiêu chuẩn được quyết định bởi bạn.

 Làm biếng thì có vẻ hấp dẫn, nhưng làm việc mới đem lại sự hài lòng.
— Anne Frank

Lạc thú trong công việc đem đến sự hoàn hảo trong công việc.

 Ngày nay hài lòng và hạnh phúc trong công việc là làm đầy tiềm năng của bạn, kết nối vào sự sáng tạo của bạn và cảm thấy rằng bạn có thể tạo ra một sự khác biệt.
— Chris Humphries

 Có thể nhìn trở lại cuộc đời mình với sự hài lòng là sống thêm một lần thứ hai.
— Kahlil Gibran

 Lạc thú thanh cao nhất là niềm vui của thấu hiểu.
— Leonardo Da Vinci

 Sự hài lòng lớn lao đến từ chia xẻ với những người khác.

 Tôi nghĩ rằng người làm một công việc để sống – nghĩa là để vì tiền – thì đã tự biến mình thành một nô lệ.
— Joseph Campbell

 Lạc thú trong công việc đem đến sự hoàn hảo trong công việc.

 Thành công là bình an của tâm hồn, nó là một kết quả trực tiếp của tự hài lòng khi biết bạn đã nỗ lực để trở nên cái tốt nhất mà bạn có thể.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. GIẢI TRÍ, NGHỈ NGƠI
  3. THÍCH ỨNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC