HÙNG BIỆN

DANH NGÔN

 
Ngắn gọn là một quyến rũ lớn của hùng biện.
_M. T. Cicero
 
Hùng biện: nói điều thích đáng và biết dừng.
_De La Rochefoucauld
 
Người hùng biện không phải là người nói năng đẹp đẽ, mà là người say sưa cực độ với một niềm tin nào đó.
_R. W. Emerson
 
Tính cách, cũng nhiều như vấn đề, tạo nên sự hùng biện.
_Francois Delsarte
 
Hành động là hùng biện.
_W. Shakespeare
 
Khi bạn cầu nguyện, các vị thánh không nhìn vào sự hùng biện của bạn, mà nhìn vào sự chân thật của bạn.
_Buddy Owens
 
Hùng biện là một bức họa của những tư tưởng.
_Blaise Pascal
 
Một người trí luôn luôn có điều gì để nói, trong khi một người ngu luôn luôn cần nói một điều gì.
_Cách Ngôn Pháp
 
Hùng biện cốt ở nói tất cả điều cần thiết, và không có gì ngoài điều cần thiết.
_Heinrich Heine
 
Chân lý là bí mật của hùng biện và đức hạnh, cơ sở của thẩm quyền đạo đức; nó là đỉnh cao nhất của nghệ thuật và đời sống.
_H. F. Amiel

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. CẢM XÚC TÀN PHÁ NHẤT CHÍNH LÀ ĐỐ KỴ
  2. 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
  3. ĐỪNG ĐỂ CÁI “TÔI” THỐNG TRỊ