HÙNG BIỆN

DANH NGÔN

 
Ngắn gọn là một quyến rũ lớn của hùng biện.
_M. T. Cicero
 
Hùng biện: nói điều thích đáng và biết dừng.
_De La Rochefoucauld
 
Người hùng biện không phải là người nói năng đẹp đẽ, mà là người say sưa cực độ với một niềm tin nào đó.
_R. W. Emerson
 
Tính cách, cũng nhiều như vấn đề, tạo nên sự hùng biện.
_Francois Delsarte
 
Hành động là hùng biện.
_W. Shakespeare
 
Khi bạn cầu nguyện, các vị thánh không nhìn vào sự hùng biện của bạn, mà nhìn vào sự chân thật của bạn.
_Buddy Owens
 
Hùng biện là một bức họa của những tư tưởng.
_Blaise Pascal
 
Một người trí luôn luôn có điều gì để nói, trong khi một người ngu luôn luôn cần nói một điều gì.
_Cách Ngôn Pháp
 
Hùng biện cốt ở nói tất cả điều cần thiết, và không có gì ngoài điều cần thiết.
_Heinrich Heine
 
Chân lý là bí mật của hùng biện và đức hạnh, cơ sở của thẩm quyền đạo đức; nó là đỉnh cao nhất của nghệ thuật và đời sống.
_H. F. Amiel

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC