JOHN DAIDO LOORI NGỮ LỤC

THIỀN SƯ JOHN DAIDO LOORI

Thiền sư John Daido Loori (1931 – 2008) sanh ở New Jesey. Được truyền pháp từ hai dòng Tào Động và Lâm Tế. Trụ trì Zen Mountain Monastery và viết trên 20 cuốn sách.

Thiền sư JOHN DAIDO LOORI

?‍♂️ Không lời không giống với không diễn tả. Tất cả mọi hiện tượng của vũ trụ, nghe được và không nghe được, hữu hình và vô hình, hữu tình và vô tình, là sự biểu lộ trong sáng và không ngừng của Phật tánh.

?‍♂️ Sáng tỏ thanh thản, hay chỉ ngồi (shikantaza), không phải là một kỹ thuật, hay một phương tiện đi đến trạng thái cao hơn nào đó của tâm thức. Chỉ ngồi, người ta gặp gỡ hiện tại trực tiếp một cách đơn giản. Mong muốn kinh nghiệm chớp lóe nào, hay cái gì hơn hoặc khác hơn với “cái này” chỉ là kiêu căng và tham muốn.

?‍♂️ Nếu bạn bỏ lỡ khoảnh khắc, bạn bỏ lỡ đời bạn.

?‍♂️ Nếu tôi được yêu cầu từ bỏ thẩm mỹ Thiền và chỉ giữ một phẩm tính cần thiết để sáng tạo nghệ thuật, tôi sẽ nói nó là sự phó thác. Khi bạn học phó thác chính mình một cách thầm lặng, bạn không cần chứng tỏ cái gì nữa qua nghệ thuật của bạn. Bạn chỉ đơn giản cho phép nó xuất hiện, hiện hữu như nó là. Điều này khi sáng tạo nghệ thuật trở thành không cố gắng. Nó xảy ra chỉ như tóc bạn mọc. Nó mọc.

?‍♂️ Tiến trình sáng tạo, như một hành trình tâm linh, là trực giác, không tuyến tính, và thực nghiệm. Nó chỉ cho chúng ta bản tánh thiết yếu của chúng ta, đây là một phản chiếu của tính sáng tạo vô biên của vũ trụ.

?‍♂️ Đơn giản nghĩa là chọn cái gì là quan trọng, và bỏ qua mọi thứ còn lại. Khi chúng ta có thể làm điều này, cái nhìn thấy của chúng ta mở rộng, đầu óc trong sáng, và chúng ta có thể thấy rõ hơn những chi tiết trong cuộc đời chúng ta trong tất cả sự kỳ diệu và đẹp đẽ không ngờ.

?‍♂️ Tương lai không hiện hữu. Nó chưa xảy ra. Quá khứ không hiện hữu. Nó đã xảy ra rồi.

?‍♂️ Chỉ biết những sự vật qua phân tích và tổng hợp là đánh mất thực tại trọn vẹn của chúng. Đó là rơi vào buồn ngủ giữa sự bí mật và trở nên tê liệt với sự diệu kỳ của trái đất vĩ đại này.

?‍♂️ Không có chỗ để tìm kiếm chân lý. Dù nó ở ngay dưới chân bạn, nó không thể tìm.

?‍♂️ Cái để lộ ra phần tử ít ý nghĩa nhất tiết lộ lập tức cái toàn thể.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. DIỄN VĂN LÃNH GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG, NĂM 1968
  2. ĐỌC SÁCH: THIỀN TRONG NGHỆ THUẬT BẮN CUNG
  3. NGỮ LỤC BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Bài viết khác của tác giả

  1. VÔ TÌNH THUYẾT PHÁP

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ