KHÔNG THỰC

DANH NGÔN

? Sự không thực của những trò chơi game thông báo rằng thực tại thì không thực.
_T. W. Adorno

? Từ sự không thực, hãy dẫn tôi đến cái thật.
Từ bóng tối, hãy dẫn tôi đến ánh sáng.
Từ cái chết, hãy dẫn tôi đến cái bất tử.
_Brihadaranyaka Upanishad

? Ánh sáng của trí nhớ, hay đúng hơn ánh sáng mà trí nhớ cho sự vật mượn, là ánh sáng yếu nhất trong tất cả. Tôi không chắc lắm hoặc là tôi đang mộng hoặc đang nhớ, tôi đã sống cuộc đời tôi hay tôi đã nằm mộng. Như những giấc mộng, trí nhớ làm cho tôi tỉnh biết sâu sắc về sự không thực, đám mây bay hơi của thế giới, một hình ảnh thoáng qua trong nước chảy.
_Eugène Ionesco

? Tôi thích sự không thực của tâm bạn; toàn thể sự vật rất rực rỡ và khiêu gợi và phi lý.
_Virginia Woolf

? Khi lưỡi bạn im lặng, bạn có thể nghỉ ngơi trong sự im lặng của rừng. Khi trí tưởng tượng của bạn im lặng, rừng nói với bạn. Nó kể cho bạn sự không thực của nó và thực tại siêu vượt. Nhưng khi tâm bạn yên lặng rừng đột nhiên trở nên thực một cách lộng lẫy và chiếu sáng trong suốt với thực tại thiêng liêng.
_Thomas Merton

? Bạn muốn tự do như ngã thức, nhưng bạn cần tự do khỏi ngã thức. Tự do khỏi nó là hiểu được sự không thực của nó.
_Mooji

? Cái thực thì không bao giờ chết, cái không thực thì chưa bao giờ sống.
_Nisargadatta Maharaj

 

 

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THÀNH THẬT
  2. NÓI SỰ THẬT
  3. ĐỜI SỐNG CHÂN THẬT

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA