THÀNH THẬT

DANH NGÔN

 
? Thành thật là cách nhanh nhất để ngăn ngừa một lỗi lầm khỏi chuyển thành một thất bại.
– James Altucher.
 
? Thành thật là chánh sách tốt nhất.
– Benjamin Franklin.
 
? Thành thật là chương đầu tiên trong cuốn sách của trí huệ.
– Thomas Jefferson.
 
? Thành thật không làm hại ai. Làm một người nói dối chỉ làm hại bạn.
– Vô danh.
 
? Bước thứ nhất đến sự vĩ đại là thành thật.
– Cách ngôn.
 
? Chớ bao giờ sợ phải cất tiếng nói của bạn cho sự thành thật, chân lý, và lòng bi mẫn chống lại bất công, nói dối và tham lam. Nếu người ta trên toàn thế giới làm điều này, nó sẽ thay đổi trái đất.
– William Faulkner.
 
? Những tảng đá làm nền cho một thành công bền vững là thành thật, tính cách, trung thực, niềm tin, tình thương, và trung thành.
– Zig Ziglar.
 
? Với thành thật bạn không sợ gì cả, vì bạn không có gì để che giấu. Với thành thật bạn sẽ làm việc ngay thẳng, nên bạn sẽ không có tội. Với không sợ hãi và không tội lỗi, bạn tự do và làm điều tốt nhất của bạn.
– Zig Ziglar.
 
? Như tôi đã nói, điều thứ nhất là thành thật với chính bạn. Bạn không bao giờ có thể có một ảnh hưởng lên xã hội nếu bạn không thay đổi chính bạn… Những nhà tạo ra hòa bình vĩ đại đều là những người trung thành, thành thật, nhưng khiêm tốn.
– Nelson Mandela.
 
? Tôi tin sự thành thật nền tảng là tảng đá đỉnh vòm của kinh doanh.
– H. S. Firestone.
 
? Tôi tin thành thật là phẩm tính anh hùng nhất mà người ta có thể mong ước.
– Daniel Radchiffe.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. 12 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI CHÂN THẬT
  2. ĐỜI SỐNG CHÂN THẬT

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH