LÝ TƯỞNG

DANH NGÔN

 

⚜️ Thành công thường xuyên không thể có trừ phi lao động trí óc không ngừng và luôn luôn được gây cảm hứng bởi lý tưởng.
_Sarah Bernhardt

Swami Vivekananda (1863 – 1902)

⚜️ Nói tóm , lý tưởng này là: bạn là thiêng liêng.
_Swami Vivekananda

⚜️ Người lý tưởng chịu đựng những tai nạn của cuộc đời với phẩm giá và lịch lãm, làm tốt nhất trong những hoàn cảnh.
_Aristotle

⚜️ Tâm hồn con người cần lý tưởng lớn lao hơn cần cái hiện thực. Do có cái hiện thực mà chúng ta hiện hữu; do lý tưởng mà chúng ta sống.
_Victor Hugo

⚜️ Tôi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Tôi không biết tôi đang đi đến đâu, nhưng tôi đang trên con đường của tôi.
_Carl Sandburg

⚜️ Nếu một người với một lý tưởng làm ra một ngàn lỗi lầm, thì tôi chắc chắn rằng người không có một lý tưởng làm ra năm ngàn. Thế nên tốt hơn phải có một lý tưởng.
_ Swami Vivekananda

⚜️ Giáo dục là sự phát triển năng lực và lý tưởng.
_ B. Du Bois

⚜️ Một xã hội lý tưởng có thể diễn tả, rất đơn giản, là một xã hội trong đó không có người có quyền năng phương tiện để áp bức những người khác.
_ Edward Abbey

⚜️ Mọi con người vĩ đại đều là những diễn viên của chính lý tưởng của họ.
_ F. Nietzsche

⚜️ Người lý tưởng là người, giữa sự im lặng và đơn độc lớn lao nhất, tìm thấy hoạt động mãnh liệt nhất, giữa hoạt động mãnh liệt nhất tìm thấy sự im lặng và đơn độc của sa mạc.
_ Swami Vivekananda

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ