NHỮNG ĐIỀU GIỐNG NHƯ

MILAREPA

Milarepa

Milarepa

Khi lòng bi tràn ngập từ những chiều sâu của lòng tôi
Tôi thấy chúng sanh ba cõi giống như bị thiêu trong hố lửa

Khi trong lòng tôi bám níu vào những giáo lý của dòng truyền tai
Sự bám níu ấy tiêu tan, như muối tan trong nước

Khi trí huệ bổn nguyên sanh khởi bên trong, mọi nghi ngờ về nó
Nơi bạn nghĩ nó thế này hay thế kia
Thì giống như mộng thấy bạn đang thiền định khi bạn cũng biết rằng
bạn đang mộng
Và hậu thiền định là cái xảy ra khi bạn thức dậy khỏi giấc mộng

Khi đại lạc được cái thấy tánh Không ôm lấy
Mọi sự xuất hiện tự giải thoát chính chúng như bong bóng trên nước

Khi bạn biết thật tánh của mọi sự
Trí huệ biết thật tánh thì giống như một bầu trời không mây

Khi bùn lặng xuống và dòng sông tâm như pha lê trong sáng
Tánh giác tự sanh khởi thì giống như một gương sáng chiếu soi

Khi thức căn bản tan vào pháp thân
Những uẩn sanh từ khao khát và bám nắm vỡ như một quả trứng.

Khi bạn cắt sợi dây bám níu, bấy giờ trung ấm giữa hai đời
Giống như một con rắn cuộn thành nút, nút được mở ra

Khi hạnh của bạn thoát khỏi mọi lấy và bỏ
Tâm tiêu tan trong một không gian không có hành động
Và tâm này tiêu tan trong một không gian không có hành động
Thì giống như thân và tâm và tiếng rống một sư tử thời sung sức

Hình tướng sáng, tánh Không sáng, và trí huệ sáng
Thì giống như mặt trời chói lọi khi chiếu trong một bầu trời không
mây.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. SRI NISARGADATTE MAHARAJ
  3. CHÁNH TƯ DUY – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Bài viết khác của tác giả

  1. MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA
  2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG PHÁP
  3. CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH