PHẨM AN LẠC

KINH PHÁP CÚ

Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù! (197)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau!(198)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng!(199)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm!(200)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc.
Bỏ sau mọi thắng bại.(201)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Lửa nào sánh lửa tham,
Ác nào bằng sân hận,
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc?(202)

user posted image

Ðói ăn, bệnh tối thượng,
Các hành, khổ tối thượng,
Hiểu như thực là vậy,
Niết Bàn, lạc tối thượng.(203)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng.(204)

user posted image

Ðã nếm vị độc cư,
Ðược hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hãi, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ.(205)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Lành thay, thấy Thánh nhân,
Sống chung thường hưởng lạc.
Không thấy những người ngu,
Thường thường được an lạc.(206)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Sống chung với người ngu,
Lâu dài bị lo buồn;
Khổ thay gần người ngu,
Như thường sống kẻ thù.
Vui thay, gần người trí,
Như chung sống bà con.(207)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Do vậy:
Bậc hiền sĩ, trí tuệ
Bậc nghe nhiều, trì giới,
Bậc tự chế, Thánh nhân;
Hãy gần gũi, thân cận
Thiện nhân, trí giả ấy,
Như trăng theo đường sao.(208)

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc

Bình luận


Bài viết liên quan

 1. TỐT HƠN SỐNG MỘT NGÀY, THẤY ĐƯỢC CÁI BẤT DIỆT
 2. PHẨM PHẬT ĐÀ (BUDDHAVAGGA)
 3. TÂM

Bài viết khác của tác giả

 1. KINH PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI
 2. KINH PHÁP CÚ – PHẨM VOI
 3. LỜI PHẬT DẠY: HÀNH VI CHÁNH THIỆN LÀM CHO MÌNH CAO THƯỢNG HƠN

Bài viết mới

 1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
 2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
 3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ