TÂM

KINH PHÁP CÚ

? Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, Tâm tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo. (1)

? Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, Tâm tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.(2)

? Như ngôi nhà khéo lợp,
Mưa không xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm khéo tu,
Tham dục không xâm nhập.(14)

? Biết thân như đồ gốm,
Trú tâm như thành trì,
Chống Ma với gươm trí ;
Giữ chiến thắng không tham .(40)

Trích “Kinh Pháp Cú”
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Châu
NXB: Tôn Giáo

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. DỌN DẸP LÀ BỒI DƯỠNG VẺ ĐẸP TÂM HỒN
  2. TÂM NHƯ NHÀ HỌA SĨ
  3. BẢN THỂ TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. KINH PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI
  2. KINH PHÁP CÚ – PHẨM VOI
  3. LỜI PHẬT DẠY: HÀNH VI CHÁNH THIỆN LÀM CHO MÌNH CAO THƯỢNG HƠN

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ