SÁNG TẠO

DANH NGÔN

Tính sáng tạo là thấy cái mọi người khác đều đã thấy, và nghĩ điều mà không người nào khác đã nghĩ.

 Bản tính của con người là sáng tạo.
_Joel Garreau

 Thói quen sáng tạo thì giống như nghiện ngập.
_Henry Moore

 Bạn không có được sáng tạo bằng cách ở nguyên một chỗ.
_Andy Law

 Mỗi vấn đề đều có một giải pháp sáng tạo.
_Donna Karan

 Tính sáng tạo là thấy cái mọi người khác đều đã thấy, và nghĩ điều mà không người nào khác đã nghĩ.
_Einstein

 Tính sáng tạo chỉ là nối kết các sự vật. Khi bạn hỏi những người sáng tạo họ làm ra cái gì như thế nào, họ cảm thấy một chút e thẹn, bởi vì họ không thực sự làm nó, họ chỉ thấy cái gì đó. Nó có vẻ rõ ràng với họ sau một lúc.
_Steve Jobs

 Amazon của Jeff Bezos, Facebook của Zuckerberg, Bill Gates, và Steve Jobs không bắt đầu từ sự giàu có và rồi thật sự thêm vào sự bất bình đẳng trong thu nhập, nhưng tất cả chúng ta đều được lợi ích từ nỗ lực sáng tạo của họ.
_Foster Friess

 Một số người nằm mộng đến thành công… trong khi những người khác thì thức dậy và làm việc cật lực với nó.
_Mark Zuckerberg

 Hãy tìm thấy cái gì bạn đam mê quá mức nhất.
_M. Zuckerberg

 Chúng tôi không xây dựng những dịch vụ để kiếm tiền; chúng tôi kiếm tiền để xây dựng những dịch vụ tốt hơn.
_M. Zuckerberg

 Thay vì xây dựng những bức tường, chúng ta có thể giúp xây dựng những cây cầu.
_M. Zuckerberg

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LUÔN DUY TRÌ TÍNH CHẤT MỚI MẺ, QUAN SÁT THIÊN NHIÊN, LIÊN KẾT VỚI THIÊN NHIÊN
  2. NIỀM VUI SÁNG TẠO
  3. Đọc Sách NHÀ GIẢ KIM

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI