THA THỨ

DANH NGÔN

 Tôi chỉ có bình an trong tâm khi tôi tha thứ hơn là phê phán.
— Gerald Jampolsky

 Tha thứ không luôn luôn dễ dàng. Thường thường tha thứ cho người gây ra vết thương cho mình thì còn đau đớn hơn vết thương ấy. Nhưng không có bình an nếu không có tha thứ.

 Không có tình thương mà không có tha thứ, và không có tha thứ mà không có tình thương.
— Bryant H. McGill

 Nếu chúng ta muốn thực sự thương yêu chúng ta phải học làm sao tha thứ.
— Mẹ Teresa

 Tha thứ không làm thay đổi quá khứ nhưng nó mở rộng tương lai.
— Paul Lewis Boese (quản trị kinh doanh)

 Trái tim của một người mẹ là một vực sâu thẳm mà ở dưới đáy bạn sẽ luôn luôn tìm thấy sự tha thứ.
— Honore de Balzac

 Chúng ta hãy tha thứ lẫn nhau – chỉ bấy giờ chúng ta mới sống trong an vui.
— Leo Tolstoy

 Tha thứ là thả cho một người tù được tự do và khám phá ra rằng người tù ấy chính là bạn.
— Lewis B.Smedes

 Người yếu đuối không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là thuộc tính của người mạnh.
— Mahatma Gandhi

? Các bậc thánh, không có sai lầm và tội lỗi, mà còn tha thứ cho tất cả mọi người. Huống hồ chúng ta, nhiều sai lầm và tội lỗi, chẳng lẽ không thể tha thứ cho những người chung quanh?
— Dipananda

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. YÊU THƯƠNG TỪ BI
  2. MẸ TERESA
  3. MẸ TERESA VÀ GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 1979

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ