TỔ CHỨC

DANH NGÔN

Trí tuệ là đời sống được tổ chức…

?️ Với một phút trôi qua được tổ chức, chúng ta kiếm lợi được một giờ.
– Vô danh

?️ Khoa học là kiến thức được tổ chức. Trí tuệ là đời sống được tổ chức.
– Immanuel Kant

?️ Trong nhà bạn chớ có cái gì mà bạn không biết nó ích lợi thế nào hay đẹp đẽ thế nào.
– William Morris

?️ Tổ chức đem đến sức mạnh.
– Lynda Peterson

?️ Làm sạch và tổ chức là một thực hành, không phải là một dự kiến.
– Meagan Francis

?️ Nhà bạn là một không gian để sống, không phải là một không gian của nhà kho.
– Francine Jay

?️ Với tôi viết ra những điều gì là giúp cho những ý tưởng trôi chảy và giúp tôi tổ chức những tư tưởng được rõ ràng hơn.
– Abby Lawson

?️ Bạn không thể làm điều gì trừ phi bạn tổ chức.
– Samuel Gompers

?️ Hãy đặt sự bình an của tâm như là mục đích cao nhất của bạn và tổ chức đời sống bạn xung quanh nó.
– Brian Tracy

?️ Trước hết tổ chức bên trong, rồi tổ chức bên ngoài … Trước hết tổ chức cái lớn, rồi tổ chức cái nhỏ. Trước hết tổ chức chính bạn, và rồi tổ chức cho những người khác.
– Gia Cát Lượng

?️ Nếu bạn có thể tổ chức phòng bếp của bạn, bạn có thể tổ chức đời bạn.
– Louis Parrish

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TINH THẦN ĐẠI THỪA TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT QUỐC GIA 
  2. NỀN TẢNG CỦA SỰ XUẤT HIỆN THẾ GIỚI
  3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC