TOÀN ẢNH: TẤT CẢ LÀ MỘT, MỘT LÀ TẤT CẢ

DANH NGÔN


? Tính đồng thời là một thực tại luôn luôn hiện diện cho những người có mắt để thấy.
_ Carl Jung

? Dù không biết, chúng ta đã xới bụi của những ngôi sao bay xung quanh chúng ta theo gió và chúng ta uống vũ trụ trong một ly nước mưa.
_ Ihab Hassan

? Mỗi phần nhỏ của một toàn ảnh là một bản sao nhỏ hơn của cái toàn thể. Thân thể là một toàn ảnh và như vậy mỗi phần của thân thể là bản sao nhỏ hơn của cái toàn thể.
_ David Icke

? Một vũ trụ toàn ảnh nghĩa là thân thể con người phải là một bản sao nhỏ hơn của vũ trụ và phải có tương tác thường trực giữa hai cái. Hãy nhìn vào sự tương tự giữa những trường năng lượng của con người và các hành tinh và hoạt động trong não và vũ trụ… Chúng ta là vũ trụ và vũ trụ là chúng ta. Chúng ta là mọi sự và mọi sự là chúng ta.
_ David Icke

? Nếu bạn không có một toàn ảnh, làm sao bạn có thể hiểu cái gì đang xảy ra trong những tin tức? Đúng không? Tôi có đúng không?
_ Joe Scarborough

? Tâm của bạn là một hình thể biến lặp (fractal) của vũ trụ.

? Sự thử thách thật sự của một người, sự bắt đầu của việc chuộc lại của nó, chính thức bắt đầu khi nó không thể nương dựa vào cái nó đã dùng suốt đời nó. Hành trình thật sự bắt đầu khi cái tôi giả ảo rơi rụng.
_ John Eldredge

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN