BẢO HỘ CẢ MÌNH LẪN NGƯỜI MỚI LÀ BẬC NHẤT

KINH THẤT XỨ TAM QUÁN

Có bốn hạng người:

  1. Có người tự bảo hộ bản thân mà chẳng bảo bọc được người khác.
  2. Có người bảo bọc được người khác mà chẳng tự bảo hộ bản thân.
  3. Có người chẳng tự bảo hộ bản thân và cũng chẳng bảo bọc người khác..
  4. Có người tự bảo hộ bản thân và cũng bảo bọc được người khác.

Người chẳng tự bảo hộ bản thân, cũng chẳng bảo bọc được người khác, ấy là người hạ tiện hơn hết. Người bảo bọc được người mà chẳng tự bảo hộ bản thân thì khá hơn người kể trên. Nếu người tự bảo hộ bản thân mà chẳng bảo bọc được người thì khá hơn người vừa kể. Nếu người tự bảo hộ bản thân cũng bảo bọc được người thì hơn tất cả những người đã kể trên, người này là bậc nhất hơn hết.


Trích: Phật giáo thánh điển, Thích Nữ Tuệ Đăng dịch, thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, 1995

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÂM CHÚNG TA LÀ MỘT
  2. BẤT BẠO ĐỘNG CỦA GANDHI
  3. VŨ TRỤ

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN