PHÂN CÔNG XÃ HỘI

DANH NGÔN

? Hãy luôn luôn phục vụ nhiều hơn và tốt hơn được hy vọng nơi bạn, bất kể bạn làm công việc gì.
_ Og Mandino

? Làm những hành vi tốt đẹp là công việc vinh quang nhất của con người.
_ Sophocles

? Cách duy nhất để làm những công việc lớn là yêu cái bạn đang làm.
Bạn luôn luôn có thể làm hơn là bạn có thể nghĩ.
_ John Wooden

? Không phải công việc bạn là gì, bạn làm gì, mà là bạn làm như thế nào, mới đem lại cho cuộc đời của bạn ý nghĩa.
_ Thomas Dean

? Nghiên cứu là thấy cái mọi người khác đã thấy, và nghĩ cái không có ai khác đã nghĩ.
_ Albert Szent Gyorgyi

? Hãy làm cái bạn yêu thích. Khi bạn yêu thích công việc của bạn, bạn trở nên người làm việc tốt nhất trong thế giới.
_ Uri Geller

? Rất nhiều phần thưởng tốt nhất mà cuộc đời ban tặng là dịp may được làm hết sức công việc đáng làm.
_ Theodore Roosevelt

? Mỗi người đã được tạo ra cho một vài công việc riêng biệt nào đó, và sự đam mê cho công việc ấy đã được đặt vào trong mỗi trái tim.
_ Rumi

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LÀM VIỆC NHÓM (TEAMWORK)
  2. TÂM CHÚNG TA LÀ MỘT
  3. VŨ TRỤ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA