CHUYÊN CẦN VÀ KIÊN NHẪN

DANH NGÔN

Chuyên cần và kiên nhẫn

✊ Chuyên cần là mẹ của vận may.
_ Benjamin Disraeli

✊ Điều chúng ta hy vọng làm dễ dàng, trước tiên chúng ta phải học làm với sự chuyên cần.
_ Samuel Johnson

✊ Luôn luôn có một thế giới khác đang chờ đợi. Kiên nhẫn và chuyên cần là chìa khóa.
_ Lynn Ungar

✊ Kiên nhẫn cũng là một hình thức của hành động.
_ Auguste Rodin

✊ Sự kiên nhẫn của chúng ta sẽ làm hoàn thành hơn sức mạnh của chúng ta.
_ Edmund Burke

✊ Kiên nhẫn là một đức hạnh chinh phục.
_ Geoffrey Chaucer

✊ Kiên nhẫn không phải đơn giản là khả năng chờ đợi – nó là chúng ta đối xử như thế nào trong khi chờ đợi.
_ Joyce Meyer

✊ Không kể bạn đi chậm như thế nào chừng nào bạn không dừng lại.
_ Khổng Tử

✊ Kiên nhẫn là bạn đồng hành của trí huệ.
_ Augustine Of Hippo

✊ Hãy có bước chân của thiên nhiên: bí mật của nó là kiên nhẫn.
_ Ralph Waldo Emerson

✊ Hãy có kiên nhẫn. Mọi sự đều khó khăn trước khi được dễ dàng.
_ Saadi

✊ Kiên nhẫn là đam mê được thuần hóa.
_ Lyman Abbott

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. KIÊN TRÌ
  2. Y KHOA CỦA ĐỨC PHẬT
  3. HÃY LÀM VIỆC CHĂM CHỈ NHƯ NHỮNG CHÚ KIẾN VÀ SỐNG TỰ DO NHƯ NHỮNG CHÚ BƯỚM

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ