DEEPAK CHOPRA

DANH NGÔN

 

 

? Hãy hạnh phúc mà không có lý do nào cả, như một đứa trẻ. Nếu bạn hạnh phúc vì một lý do, bạn đang gặp rắc rối, bởi vì lý do ấy có thể bị lấy đi.

? Những ngày của chúng ta hạnh phúc hơn khi chúng ta cho người khác một mẩu của tấm lòng ta thay vì một mảnh của trí óc ta.

? Nếu bạn sống những câu hỏi, đời sống sẽ chuyển bạn vào những câu trả lời.

? Định nghĩa chính bạn là giới hạn chính bạn. Không có những gán tên thì bạn là hiện thể vô tận.

? Biết ơn mở cánh cửa cho… thần lực, trí huệ, tính sáng tạo của vũ trụ.

? An lạc không phải là một cảm giác mà là một trạng thái của hiện thể. Trong trạng thái an lạc, mọi sự đều được thương yêu.

? Hãy cảm nhận thế giới, thay vì hiểu thế giới.

? Toàn bộ thế giới mở ra khi chúng ta chấp nhận khoảnh khắc này, chính ngay khoảnh khắc này.

? Bạn phải tìm thấy nơi chốn trong bạn nơi không có cái gì là không có thể.

? Mỗi người là một Thượng Đế, một bậc Giác Ngộ trong phôi thai. Nó chỉ muốn được sanh ra.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TỰ TÁNH KHỞI DỤNG
  2. ĐÓNG GÓP
  3. NỀN TẢNG – ĐẠI TOÀN THIỆN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH