GIẢN DỊ

DANH NGÔN

252-Mục đích sống

? Giản dị là sự tinh vi tối hậu.
_Leonardo Da Vinci

? Tôi chỉ có ba điều để dạy: giản dị, kiên nhẫn, tình thương. Ba cái này là những kho tàng lớn nhất của bạn.
_Lão Tử

? Chớ bao giờ bỏ qua năng lực lớn lao của sự đơn giản.
_Robin S.Sharma

? Với trí huệ, mong muốn cho sự giản dị đi đến.
_Brendon Burchard

? Từ sự lộn xộn, hãy tìm thấy sự đơn giản.
Từ bất hòa, hãy tìm thấy sự hài hòa.
Giữa khó khăn, có ẩn cơ hội.
_Albert Einstein

? Giản dị là vinh quang của sự diễn tả.
_Walt Whitman

? Trong tính cách, trong cách thức, trong phong cách, trong mọi sự cái hoàn hảo tối thượng là đơn giản.
_H. W. Longfellow

? Đơn giản không phải là một sự vật đơn giản.
_Charlie Chaplin

? Đời sống thì thực sự giản dị , nhưng chúng ta cứ khăng khăng làm cho nó rắc rối.
_Khổng Tử

? Đây là một trong những thần chú của tôi: tập trung và giản dị. Giản dị có thể khó hơn phức tạp. Bạn phải hết sức làm sạch suy nghĩ của bạn khiến cho nó giản dị. Nhưng điều đó là xứng đáng vì một khi bạn đến được đó, bạn có thể dời cả trái núi.
_ Steve Jobs

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. MONTAIGNE (1533-1592), PHÁP
  2. TUỆ GIÁC QUANG MINH

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN