HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN

DANH NGÔN

Cái vô hạn ở trong cái hữu hạn của mỗi khoảnh khắc.

♻️ Lời nói là những diễn tả hữu hạn của tâm vô hạn.
_R. W. Emerson

♻️ Một trò chơi game hữu hạn được chơi với mục đích chiến thắng, một game vô hạn để cho mục tiêu tiếp tục trò chơi.
_Jame P. Carse

♻️ Người nào nghĩ rằng bạn có thể có một phát triển vô hạn trên một trái đất với những tài nguyên hữu hạn là một người điên hay một nhà kinh tế.
_David Attenborough

♻️ Tình thương là cái vô hạn được đem cho cái hữu hạn.
_Paul Tillich

♻️ Vũ trụ là xác tàu đắm của cái vô hạn trên bờ biển của cái hữu hạn.
_Swami Vivekananda

♻️ Thời gian quá khứ là hữu hạn, thời gian tương lai là vô hạn.
_Edwin Powell Hubble

♻️ Hiểu biết của chúng ta chỉ có thể là hữu hạn, trong khi sự không biết của chúng ta là chắc chắn vô hạn.
_Rumi

♻️ Chúng ta đang sống cuộc đời hữu hạn đầy những khoảnh khắc vô hạn.
_Misscarlytan

♻️ Cái vô hạn ở trong cái hữu hạn của mỗi khoảnh khắc.
_Cách ngôn Thiền

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. XA VÀ GẦN
  2. CÁI THẤY VÀ THIỀN ĐỊNH CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN
  3. DÒNG SÔNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI