LÒNG VỊ THA

DANH NGÔN

 

Ảnh minh họa – Sưu tầm từ Internet

? Chúng ta là ích kỷ khi chúng ta đặc biệt và vượt trội quan tâm đến sự tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta là vị tha khi chúng ta đặc biệt và vượt trội quan tâm đến sự tốt đẹp của những người khác.
_ Mortimer Adler

? Những kết quả của lòng bác ái thì luôn luôn vượt khỏi tính toán.
_ Miriam Beard

? Khi thức dậy, tôi lễ Phật, và cố gắng chuẩn bị cho tâm tôi vị tha hơn, bi mẫn hơn, để suốt ngày tôi có thể làm lợi lạc cho những người khác. Rồi tôi tập thể dục – tôi đi trên máy đi bộ.
_ Dalai Lama 14

? Bạn không bao giờ thực sự sống cho đến khi bạn làm cái gì cho ai đó mà họ không bao giờ có thể trả ơn lại cho bạn.
_ Mẹ Theresa

? Chúng ta sợ tương lai bởi vì chúng ta phung phí hôm nay.
_ Mẹ Theresa

? Lòng tốt là sự đầu tư duy nhất không bao giờ sợ lỗ.
_ Henry David Thoreau

? Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại. Không có đóng góp nào lớn lao hơn giúp đỡ người yếu đuối. Không có sự hài lòng nào lớn lao hơn làm điều đó một cách tốt đẹp.
_ Walter Reuther

? Cuối cùng thì nhân loại là một, và hành tinh nhỏ này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Để gìn giữ ngôi nhà này của chúng ta, mỗi chúng ta cần kinh nghiệm một cảm thức sống động của lòng vị thalòng bi phổ quát.
_ Dalai Lama 14

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. MỘT TẤM LÒNG RỘNG MỞ
  2. NHẪN NHỤC ĐỘ VÔ CỰC
  3. PHẨM THẬP NHẪN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX