NHỮNG BÀI HỌC CỦA ĐỜI SỐNG

DANH NGÔN

Những người bạn là gia đình mà bạn chọn lựa.

? Hạnh phúc không phải là sự vắng mặt những vấn đề rắc rối, nó là khả năng giải quyết chúng.
_ Steve Maraboli

? Quá khứ là một nơi để tham khảo, không phải là một nơi để ở; quá khứ là một nơi để học, không phải là một nơi để sống.
_ Roy T. Bennett

? Trong đời mỗi người có một điểm không thể trở lui. Và trong rất ít trường hợp, có một điểm không thể tiến thêm nữa. Và khi chúng ta đạt đến điểm đó, tất cả điều chúng ta có thể làm là bình lặng chấp nhận sự kiện. Đó là chúng ta sống sót như thế nào.
_ Haruki Murakami

? Chớ nói dối với chính mình. Chúng ta phải thành thật với điều chúng ta muốn và can đảm liều lĩnh hơn là nói dối với chính mình và bào chữa để ở trong vùng an toàn của chúng ta.
_ Roy T. Bennett

? Tôi không quan tâm đến điều bạn nói với tôi. Tôi quan tâm đến điều bạn chia sẻ với tôi.
_ Santosh Kalwar

? Những người bạn là gia đình mà bạn chọn lựa.
_ Jess C. Scott

? Hãy khắc tên bạn lên những trái tim, chứ không lên bia mộ. Một di sản thì được khắc vào tâm của những người khác và những câu chuyện họ chia sẻ về bạn.
_ Shannon L. Aloler

? Tôi không phải là một thân thể với một linh hồn, tôi là một linh hồn có một phần thấy được gọi là thân thể.
_ Paulo Coelho

? Bạn hấp dẫn người như bạn đang là. Khi bạn làm việc để trở thành loại người mà bạn muốn hấp dẫn, bạn hấp dẫn những loại người ấy vào cuộc đời bạn.
_ Roy T. Bennett

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CHÚNG TA ĐẾN TRẦN GIAN NÀY ĐỂ LÀM GÌ ?
  2. SỐNG ĐỂ CHO CÁI GÌ? – ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH
  3. VỀ ĐỜI SỐNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX