PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

DANH NGÔN

Đốn ngộ trong đạo Phật là một trực giác trong đó phân tích và tổng hợp xảy ra đồng thời và tức khắc về cái mà khoa học gọi là Lý thuyết về tất cả mọi sự, đạo Phật gọi là Thật tướng của tất cả mọi hiện tượng.

 Hãy có thói quen phân tích – phân tích sẽ cuối cùng cho phép tổng hợp trở thành thói quen của tâm bạn.
_ Frank Lloyd Wright

 Khoa học là phân tích quang phổ. Nghệ thuật là tổng hợp ánh sáng.
_ Karl Kraus

 Không có phân tích, không có tổng hợp.
_ Friedrich Engels

 Điều những ông thầy tiêu hóa, những học trò ăn.
_ Karl Kraus

 Chân lý không được tìm thấy trong phân tích hoặc trong tổng hợp, mà trong một tổng hợp đột khởi hòa giải hai cái trên.
_ Hegel

 Thiên nhiên giữ chìa khóa cho thẩm mỹ, trí thức, hiểu biết và thậm chí cả tâm linh của sự thỏa mãn của chúng ta.
_E. O. Wilson

 Bạn cần làm cho cái định lượng và cái định tính cưới nhau. Nó sẽ thông tin cho chúng ta tốt hơn để chúng ta có thể quyết định làm gì. Chúng ta không thể sợ dữ liệu và phân tích. Chúng ta phải dung thấu kính này.
_ Nathan Shedroff

 Đốn ngộ trong đạo Phật là một trực giác trong đó phân tích và tổng hợp xảy ra đồng thời và tức khắc về cái mà khoa học gọi là Lý thuyết về tất cả mọi sự, đạo Phật gọi là Thật tướng của tất cả mọi hiện tượng.
Vô Danh

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TRÍ THÔNG MINH TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN
  2. NHỮNG HẠT VÀ VẬT CHẤT
  3. CHÁNH TƯ DUY – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC