THAM VỌNG

DANH NGÔN

? Thông minh mà không có tham vọng là một con chim không có cánh.
_Salvador Dali

?Tham vọng không có hành động chỉ là tưởng tượng.
_Bryan Magee

? Tham vọng là con đường đến thành công. Kiên nhẫn là phương tiện chuyên chở bạn đến đó.
_Bill Bradley

Tham vọng là nhiệt tình với một mục tiêu.
_Frank Tyler

? Những kết quả lớn đòi hỏi những tham vọng lớn.
_Heraclitus

? Khi bạn mong muốn cái gì với tất cả lòng bạn, chắc chắn nó sẽ hiển hiện trong đời bạn.
_Apoorva Dubey

? Có một điểm yếu trong dân chúng mà không có thuốc chữa. Đó là sự yếu đuối phổ quát của không có tham vọng!
_Napoleon Hill

? Tham vọng là cây cầu giữa thực tế và sống một giấc mộng.
_Addoo S. Mukhtar

? Bất kể bạn đi chậm bao nhiêu, miễn là bạn không dừng lại.
_Khổng Tử

? Tham vọng được trui rèn tốt nhất với sự tự hiểu mình.
_William Hague

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM
  2. TÂM LÝ SUNG TÚC 
  3. TÂM KHẨU TƯƠNG ƯNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ