TỰ ĐÁNH LỪA

DANH NGÔN

Sự hợp lý hóa có thể được định nghĩa là sự tự đánh lừa bằng lý tính.
–Karen Horney—
 
Con người có một tài năng rõ nét đối với sự tự đánh lừa mình khi những tình cảm của họ bị khấy động.
—Carl Sagan—
 
Tự say mê mình và tự lừa dối là những cơ chế để sống còn mà không có chúng phần đông chúng ta đã nhảy cầu (tự tử).
—Todd Solondz—
 
Thiên nhiên không bao giờ đánh lừa chúng ta; chính chúng ta tự đánh lừa mình.
— Jean Jacques Rousseau—
 
Thiếu niên là giấc ngủ của lý trí.
—J.J Rousseau—
 
Hầu hết mọi người không thực sự muốn tự do, bởi vì tự do bao gồm trách nhiệm, và hầu hết người ta sợ trách nhiệm.
—Sigmund Freud—
 
Người điên là một người nằm mộng khi thức.
—Sigmund Freud—
 
Tâm thức là một tảng băng với chỉ một phần bảy nổi trên mặt nước.
—Freud—
 
Mọi sự khiến chúng ta tức giận đối với những người khác có thể dẫn chúng ta đến một sự hiểu sâu hơn về chính chúng ta.
—Carl Jung—
 
Cho đến khi nào bạn làm cho vô thức biến thành ý thức, còn không nó sẽ hướng dẫn, chỉ huy cuộc đời bạn và bạn gọi nó là định mệnh, số phận.
— Carl Jung—

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI