CHOGYAM TRUNGPA

CHOGYAM TRUNGPA

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche và Đức Chögyam Trungpa Rinpoche

?️ Tin xấu là bạn đang rơi qua không khí, không có gì để bám, không có dù. Tin tốt là, không có nền đất ở dưới.

?️Nếu chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề xã hội mà không vượt qua được sự mờ rối và hiếu chiến trong trạng thái của tâm chúng ta, bấy giờ những nỗ lực của chúng ta chỉ góp thêm cho những vấn nạn căn bản, thay vì giải quyết chúng.

?️ Rất thường khi, người ta nghĩ rằng việc giải quyết những vấn đề thế giới được đặt nền trên sự chinh phục trái đất, hơn là xúc chạm đất, xúc chạm nền tảng.

?️ Chúng ta sợ cái bây giờ đến nỗi chúng ta nhảy về quá khứ hay đến tương lai.

?️ Vấn đề là cái tôi này có thể cải biến bất cứ cái gì cho sự xài riêng của nó, thậm chí cả tâm linh.

?️ Cuối cùng, định nghĩa của can đảm là không sợ chính bạn.

?️ Giác ngộ là sự thất vọng tối hậu của cái tôi.

?️ Để là một chiến sĩ tâm linh, người ta phải có một trái tim tan vỡ. Không có một trái tim tan vỡ và một cảm thức dịu dàng và dễ thương tổn trong chính mình và trong mọi người khác, tính chiến sĩ của bạn thì không đáng tin cậy.

?️ Có nhiều người học nhiều hơn tôi và cao hơn về trí huệ. Tuy nhiên, tôi không bao giờ phân biệt giữa tâm linh và thế gian.
Nếu bạn hiểu phương diện tối hậu của pháp, đây là phương diện tối hậu của thế gian. Và nếu bạn trau dồi phương diện tối hậu của thế gian, cái này sẽ hài hòa với pháp.

?️ Để khai triển tình thương – tình thương phổ quát, tình thương vũ trụ, bất kể bạn muốn gọi nó là gì, người ta phải chấp nhận toàn bộ hoàn cảnh của cuộc đời y như nó là, cả ánh sáng và bóng tối, cái tốt và cái xấu. Người ta phải mở mình ra với đời sống, thông giao với nó.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI BÂY GIỜ
  2. NHÂN CÁCH
  3. MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG

Bài viết khác của tác giả

  1. HÃY BIẾT ƠN MỌI NGƯỜI
  2. CÁI BÂY GIỜ
  3. MỘT THOÁNG GIÁC NGỘ

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA