NHÂN CÁCH

DANH NGÔN

? Phong cách là một phản chiếu của thái độ và nhân cách của bạn.
__Shawn Ashmore

? Cái đẹp thu hút sự chú ý. Nhân cách thu hút trái tim.

? Nhân cách là một loạt không dứt những cử chỉ thành công.
__F. Scott Fitzgerald

? Nhân cách thuộc về một người như mùi hương thuộc về một đóa hoa.
__Charles M. Schwab

? Sự không bằng lòng trung thực thường là một dấu hiệu của tiến bộ.
__Gandhi

? Khôi hài là một ban phước lớn nhất cho loài người.
__Mark Twain

? Nhân cách bắt đầu nơi sự so sánh chấm dứt.

? Bạn không thể Photoshop nhân cách xấu của bạn.

? Cho đến khi một tính cách trở thành nhân cách nó chưa thể được tin tưởng.
__Walt Disney

? Chúng ta không nên chăm chú biến trí năng thành Thượng đế của chúng ta; dĩ nhiên, nó có những bắp thịt mạnh mẽ, nhưng không có nhân cách.
__Albert Einstein

? Nhân cách là yếu tố quyết định để thành công, trong cuộc đời thế gian cũng như đời sống tâm linh.
__Dipananda

? Người ta thay đổi vì hai lý do: họ đã học được nhiều, hay họ đã bị thương tổn rất nhiều lần.
__Bryan Tracy

? Một thái độ luôn luôn tích cực là dấu hiệu của nhân cách cao cấp.
__Bryan Tracy

? Nhân cách là điều quan trọng nhất đối với thành công của một nữ diễn viên.
__Mae West

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. DOANH NHÂN LÀ GÌ?
  2. NHÂN LOẠI
  3. CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ