GHEN TỴ, ĐỐ KỴ

DANH NGÔN

? Ghen tỵ là thương và ghét cùng một lúc.
__ Drake

? Người ghen tỵ làm rắc rối cho người khác, nhưng là một khổ sở cho chính mình.
__ William Penn

? Sự ghen tỵ là sự sợ hãi phải so sánh.
__ Max Frisch

? Đố kỵ nói lên sự yếu đuối và bất lực của mình. Nguyên nhân lớn nhất là không dám nhìn lại chính mình.
__ Thomas Dean

? Sự đố kỵ của chúng ta luôn luôn kéo dài hơn hạnh phúc của người chúng ta đố kỵ.
__ Rochefoucauld

? Người không thể tin cậy hạ những người khác xuống để đưa mình lên một cách giả dối.
__ Habeeb Akande

? Đố kỵ là một triệu chứng của thiếu sự đánh giá chính mình là độc nhất và thiếu tự tôn trọng. Mỗi chúng ta có cái gì để cho mà không ai khác có thể có.
__ Elizabeth O’connor

? Bí mật của hạnh phúc là ca ngợi mà không ham muốn.
__ Carl Sandburg

? Hãy cảnh giác với đố kỵ! Bởi vì nó hủy hoại những việc làm tốt đẹp theo cách lửa phá hủy gỗ.
__ Abu Dawood

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CHUYỂN HÓA CUỘC ĐỜI 
  2. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN
  3. GIÁ TRỊ CỦA KHỔ ĐAU

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH