GIÀU CÓ

DANH NGÔN

Nếu bạn có nhiều, hãy cho sự giàu có của bạn. Nếu bạn có ít, hãy cho trái tim của bạn.

? Giàu có là khả năng kinh nghiệm trọn vẹn đời sống.
— Henry David Thoreau

? Nếu bạn có nhiều, hãy cho sự giàu có của bạn
Nếu bạn có ít, hãy cho trái tim của bạn.
— Cách ngôn Ả Rập

? Hãy sáng tạo tầm nhìn cao nhất, lớn nhất có thể được cho cuộc đời bạn, bởi vì bạn trở thành cái mà bạn tin tưởng.
— Oprah Winfrey

? Không có một trái tim giàu có thì sự thịnh vượng chỉ là một người ăn xin xấu xí.
— Ralph Waldo Emerson

? Những người làm việc trọn ngày, không có thì giờ để làm ra tiền!
— John D. Rockefeller

? Chúng ta sống bằng tiền chúng ta kiếm nhưng chúng ta làm ra một đời sống bằng cái chúng ta cho đi.
— Winston Churchill

? Giàu có không phải để nuôi dưỡng cái tôi của chúng ta, mà để nuôi dưỡng những người đói và để giúp đỡ những người tự giúp chính họ.
— Andrew Carnegie

? Có người ngồi trong bóng mát hôm nay bởi vì có ai đó đã trồng một cái cây cách đây đã lâu.
— Warren Buffett

? Có những người nghèo đến nỗi cái độc nhất họ có chỉ là tiền.

? Người giàu là người bằng lòng, vì sự bằng lòng là sự giàu có của thiên nhiên
— Socrates

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. BỒ ĐỀ TÂM – NỀN TẢNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
  2. SỐNG VỚI LÒNG VỊ THA
  3. TRUNG THỰC

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC