HỘI HỌA

DANH NGÔN

 

? Cái thấy được giúp chúng ta tự định hướng như thế nào. Nó vẫn là nguồn chủ yếu của thông tin về thế giới. Hội họa nhắc nhở chúng ta về cái vắng mặt. Cái chúng ta không thấy xa hơn nữa.
_Squeak Carnwath

? Vẽ là tự khám phá. Mỗi họa sĩ tốt vẽ cái ông ta là.
_Jackson Pollock

? Hội họa là thi ca im lặng, và thi ca là hội họa lên tiếng nói.
_Plutarch

? Hội họa thì dễ khi bạn không biết làm thế nào, nhưng rất khó khi bạn biết làm.
_Edgar Degas

? Tôi mộng thấy hội họa và rồi tôi vẽ giấc mộng của tôi.
_Van Gogh

? Tôi vẽ những sự vật như tôi nghĩ chúng, chứ không phải tôi thấy chúng.
_P. Picasso

? Đời sống là vẽ một bức tranh, không phải là làm một tổng kết.
_O. W. Holmes

? Tôi không vẽ những sự vật, tôi chỉ vẽ sự khác biệt giữa những sự vật.
_Henri Matisse

? Mỗi bức tranh là một cuộc du lịch đến một bến bờ thiêng liêng.
_Giotto di Bondone

? Tâm hồn càng tự do, bức tranh càng trở nên trừu tượng.
_Marc Chagall

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI THẤY CỦA DZOGCHEN
  2. CÁI THẤY CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN
  3. ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA CÁI THẤY HIỂU

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN