PHÂN TÂM HỌC

DANH NGÔN

? Đa số người không thật sự muốn tự do, bởi vì tự do thì kèm theo trách nhiệm và phần đông sợ trách nhiệm ấy.
__ Sigmund Freud

? Sự giải thích những giấc mộng là con đường vương giả đến hiểu biết những hoạt động vô thức của tâm.
__ Sigmund Freud

? Trong phân tâm học không có những ý tưởng không quan trọng; chỉ có những ý tưởng được cho là không quan trọng để khỏi phải nói ra hay kể lại.
__ Shulamith Firestone

? Phân tâm học tìm kiếm bệnh của tâm thức và khi tâm thức nhìn chính nó là phương pháp chữa trị.
__ Karl Kraus

? Máy quay phim dẫn dắt chúng ta vào quang học vô thức như phân tâm học làm với những thúc đẩy vô thức.
__ Walter Benjamin

? Tâm là một tảng băng mà phần nổi chỉ là một phần bảy của phần chìm.
__ Sigmund Freud

? Hoàn toàn thành thực với chính mình là một bài thực tập tốt.
__ Sigmund Freud

? Chính bệnh nhân biết cái gì bị thương, những hướng nào để đi, đâu là những vấn đề cốt tử, những kinh nghiệm nào đã được chôn sâu.
__ Carl Rogers

? Bạn chỉ trẻ một lần, nhưng bạn có thể không trưởng thành mãi mãi.
__ Germaine Greer

? Phân tâm học chủ yếu là một lý thuyết của những phấn đấu vô thức, của kháng cự, của sự giả mạo thực tại theo những nhu cầu và mong ước chủ quan của mình.
__ Erich Fromm

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. DỌN DẸP LÀ BỒI DƯỠNG VẺ ĐẸP TÂM HỒN
  2. TÂM CHƠN NHƯ
  3. PHÂN TÂM HỌC

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH