#Hạnh Phúc

MƯỜI MỘT TRẠNG THÁI CỦA NGƯỜI CÓ NẾT HẠNH KHIÊM NHƯỜNG

08/06/2021 view 147

Theo Suttantapitaka – Tạng kinh. Bậc Đạo Sư đã trình bày về 11 trạng thái của người có nết hạnh khiêm nhường như sau: Nīcamantā: Có tâm lễ phép. Nihatamāno: Không ngã mạn. Nihatadappo: Dứt bỏ ba điều kiêu căng, ương ngạnh, cứng đầu – gốc của ngã mạn: Ta là dòng cao thượng, ta là dòng quý phái, ta là hạng giàu sang. Pādapuñchana coḷakasadiso: Ví như miếng vải…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

MINGUN SAYADAW 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1338 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1235 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1191 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1186 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1159 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1093 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1075 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1011 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 991 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 976 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 929 lượt xem/bài