TRÁCH NHIỆM

DANH NGÔN

? Bạn không thể trốn thoát trách nhiệm của ngày mai bằng cách trốn tránh nó hôm nay.
_ Abraham Lincoln

? Cái giá của vĩ đại là trách nhiệm.
_ Winston Churchill

? Trách nhiệm tìm kiếm một con đường, trong khi vô trách nhiệm tìm cách bào chữa.
_ Gene Bedley

? Hãy tìm thấy niềm vui trong mọi sự bạn đã chọn làm. Mỗi công việc, tương giao, gia đình, … trách nhiệm của bạn là yêu nó hay thay đổi nó.
_ Chuck Palahniuk

? Một người sớm hay muộn sẽ khám phá rằng y là người chủ, người làm vườn của tâm hồn y, giám đốc điều hành cuộc đời y.
_ James Allen

? Ngày tốt nhất của cuộc đời bạn là khi bạn quyết định cuộc đời bạn là chính bạn. Không có những xin lỗi, thoái từ; không dựa dẫm, trách móc. Món quà là của bạn – nó là một hành trình kỳ diệu – và chỉ mình bạn chịu trách nhiệm về phẩm tính của nó. Đây là ngày mà cuộc đời bạn thực sự bắt đầu.
_ Bob Moawad

? Dễ dàng tránh né những trách nhiệm của chúng ta, nhưng chúng ta không thể tránh né những hậu quả của sự tránh né những trách nhiệm của chúng ta.
_ Sir Josiah Stamp

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NHU CẦU TÂM LINH CỦA THẾ KỶ 21
  2. CÁ NHÂN VÀ VŨ TRỤ
  3. NHỮNG GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG KHIẾN BẠN PHẢI SUY NGẪM

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX