CÁI GÌ LÀ ĐƯỜNG PHÂN CHIA GIỮA SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN

PADMASAMBHAVA

Trích: Những Kho Tàng Từ Đỉnh Cây Tùng Xù
Anh Ngữ: Erick Pema Kunsang & Marcia Binder Schmidt
Việt Ngữ: Ban Dịch Thuật Thiện Tri Thức

Sanh tử, “xoay vòng”, là quay tròn từ một chỗ đến chỗ khác. Niết bàn là cắt đứt sự xoay vòng này.

? Sự chứng ngộ của đạo sư Liên Hoa Sanh xứ Uddiyana thì đồng đẳng với của chư Phật và thân ngài vượt khỏi sống chết. Chính với hóa thân này mà Tsogyal, Công chúa của Kharchen, đặt câu hỏi: Xin nói cho con, cái gì là đường phân chia giữa chư Phật và chúng sanh?

Đạo sư trả lời: Tsogyal, cái chúng ta gọi là Phật (sang-gye) ám chỉ sự hoàn thiện (gye) của trí huệ và lòng bi sau khi vô minh (không biết) được xóa tan (sang). Một chúng sanh bởi vì không chứng ngộ rằng vô minh là vô minh. Thế nên sự khác biệt nằm ở chỗ biết hay không biết. Khi áp dụng điều này vào dòng hiện sinh của con, hãy nhìn vào tâm suy nghĩ của con và thấy rằng tâm ấy là trống không và không có bất kỳ đặc tính tướng trạng nào. Thấy và chứng ngộ rằng tư tưởng là tự phô diễn và tự tiêu tan là điểm trọng yếu để tịnh hóa một cách tự nhiên một chúng sanh thành một vị Phật. Tsogyal, lời dạy quan trọng nhất này, ta ban cho con.

? Đức Bà Tsogyal hỏi đạo sư Liên Hoa: Cái gì là đường phân chia giữa sanh tử và niết bàn?

Đạo sư trả lời: Sanh tử, “xoay vòng”, là quay tròn từ một chỗ đến chỗ khác. Niết bàn là cắt đứt sự xoay vòng này. Khi áp dụng điều này vào dòng hiện sinh của con, hãy thấy rằng trạng thái căn bản của tâm con là một tự hiện hữu không bao giờ sanh khởi và không bị ô nhiễm bởi những khuyết điểm của tính vật chất. Khi con thấy điều này, bấy giờ không có chỗ nào để xoay vòng. Sanh tử được xóa sạch, thanh tịnh từ ban đầu, được gọi là niết bàn. Đây là điểm trọng yếu của tịnh hóa tự nhiên sanh tử thành niết bàn. Tsogyal, lời dạy quan trọng này, ta ban cho con.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁM ƠN CUỘC SỐNG
  2. BỎ ĐI NHỮNG MẶT NẠ KHI ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TÂM LINH
  3. LINH QUANG HÉ LỘ: VƯƠNG QUỐC CỦA BẢN NGÃ

Bài viết khác của tác giả

  1. THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM
  2. GIÁO HUẤN CHO PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
  3. HÃY THỰC HÀNH PHÁP

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ