KHIÊM TỐN

DANH NGÔN

? Có một đánh giá thấp về chính bạn không phải là khiêm tốn. Nó là sự tự hủy hoại.
– Bobbe Sommer

? Hãy có nhiều hơn cái bạn phô bày: hãy nói ít hơn điều bạn biết.
– William Shakespeare

? Để có kiến thức, người ta phải nghiên cứu; nhưng để có trí huệ, người ta phải quan sát.
– Marilyn vos Savant

? Chỉ có sự khiêm hạ
Mới biết làm sao đánh giá cao và khen ngợi
Những phẩm tính tốt của những người khác.
– Shri Chinmoy

? Im lặng và khiêm tốn là những phẩm tính rất giá trị trong nói chuyện.
– Montaigne

? Để kiểm chứng sự khiêm tốn của một người khiêm tốn thì không cần tìm xem người ấy có biết tán thành hay không, hãy tìm ra người ấy có trú ẩn trong sự chỉ trích hay không.
– Franz Grillparzer

? Khiêm tốn là ở trong tình trạng có thể được dạy, bất kể bạn đã biết nhiều bao nhiêu.

? Khiêm tốn và không vị kỷ: đó là những đức tính mà người ta ca ngợi, nhưng bỏ qua.
– Andre Maurois

? Dù khiêm tốn là tự nhiên với con người, nhưng không tự nhiên với trẻ em. Khiêm tốn chỉ bắt đầu với hiểu biết về cái xấu.

? Chớ dùng Phật giáo để trở thành Phật tử…hãy dùng nó để trở thành tốt hơn trong mọi cái bạn đang làm.
Dalai Lama

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SỨC MẠNH CỦA HIỆN TIỀN PHI THỜI GIAN
  2. HỌC HỎI TỪ SAI LẦM NHIỀU HƠN TỪ THÀNH CÔNG
  3. THỜI GIAN, KHÔNG GIAN VÀ CÁI TRUNG TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. NỀN VĂN MINH VỊ THA SẼ NỞ HOA KHI LOÀI NGƯỜI TỈNH NGỘ
  2. BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY
  3. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TÂM TRẠNG