KINH NGHIỆM

DANH NGÔN

Kinh nghiệm là cái bạn không thể học từ những người khác mà chỉ từ chính bạn.

? Nguồn độc nhất của hiểu biết là kinh nghiệm.
— Albert Enstein

? Không có gì trở thành sự thật cho đến khi nó được kinh nghiệm.
— John Keats

? Trí tuệ đến từ kinh nghiệm. Kinh nghiệm thường là một kết quả của thiếu trí tuệ.
— Terry Pratchett

? Có ai trở nên thông thái khi học bằng kinh nghiệm của những người khác?
— Voltaire

? Có nhiều chân lý của cái mà ý nghĩa trọn vẹn không thể được chứng thực cho đến khi nào kinh nghiệm cá nhân hiểu rõ nó.
— John Stuart Mill

?Thực hành không làm cho nó hoàn hảo. Chỉ sự thực hành hoàn hảo mới làm cho nó hoàn hảo.
— Vince Lombardi

? Quá khứ nên là một kinh nghiệm để học chứ không phải là một hình phạt kéo dài. Thường trực vượt qua những thử thách mà trước kia bạn đã đối mặt sẻ chỉ là một gánh nặng trong đời bạn.
— Oprah

? Kinh nghiệm là cái bạn không thể học từ những người khác mà chỉ từ chính bạn.
— Vô danh

? Kinh nghiệm gom góp từ những cuốn sách, dù có giá trị, chỉ là bản chất của sự học; trong khi kinh nghiệm thu được từ đời sống hiện thực thì thuộc về bản chất của trí tuệ.
— Samuel Smiles

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TƯƠNG QUAN, LIÊN HỆ
  2. TINH THẦN ĐẠI THỪA TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT QUỐC GIA 
  3. TÂM ĐỒNG KHỞI

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN