TÌNH THƯƠNG

DANH NGÔN

Lòng bi đem theo với nó sự xua tan những căng thẳng nội tâm, một trạng thái bình an và thanh thản.

? Tình thương là nguyên nhân duy nhất của hạnh phúc.
Bản tánh của nó thì ở khắp cả như không gian.
Tình thương là ánh sáng mặt trời của tâm.
— Garchen Rinpoche

? Những hành động tốt, bị thấm nhập bởi bám chấp vào “cái tôi” được quan niệm như cái gì thật và cứng đặc, chuyển thành thuốc độc.
— Dilgo Khyentse Rinpoche

? Chớ chờ đợi Ánh sáng, hãy là Ánh sáng.
— Tsem Rinpoche

? Người mà trái tim xúc động bởi tình thương và lòng bi, người hành động một cách sâu thẳm và thành thật vì lợi lạc của những người khác mà không quan tâm đến danh tiếng, lợi ích, địa vị xã hội, hay được công nhận, người ấy biểu lộ hoạt động của Quán Thế Âm.
— Bokar Rinpoche

? Nguyên nhân duy nhất của hạnh phúc là tình thương. Nguyên nhân duy nhất của khổ đau là chấp ngã.
— Garchen Rinpoche

Garchen Rinpoche-tình yêu thương nguồn gốc của hạnh phúc

Garchen Rinpoche-tình yêu thương nguồn gốc của hạnh phúc

? Tâm thấy chính nó thì được gọi là Tịnh Quang.
— Garchen Rinpoche

? Hãy sống với lòng bi. Hãy làm việc với lòng bi. Hãy chết với lòng bi. Hãy thiền định với lòng bi. Hãy hưởng thụ với lòng bi. Khi những vấn đề rắc rối xảy đến, hãy kinh nghiệm chúng với lòng bi.
— Thubten Zopa Rinpoche

? Những người Hồi giáo có câu nói: “Hãy cầu nguyện Allah, và cột lạc đà của bạn vào một cái cột”. Điều này đem lại cả hai phần của thực hành: cầu nguyện, vâng, nhưng cũng chắc chắn rằng bạn đang làm điều cần thiết trong thế giới.
— Jack Kornfield

? Lòng bi đem theo với nó sự xua tan những căng thẳng nội tâm, một trạng thái bình an và thanh thản.
— Dalai Lama

? Tham thiền nối kết trí huệ và lòng bi với nhau. Trí huệ ví như độ sáng của mặt trời và lòng bi như độ tỏa chiếu ra xa của mặt trời.
— Patrul Rinpoche

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. YÊU THƯƠNG VÀ TỰ DO
  2. TÌNH YÊU THƯƠNG, NGUỒN GỐC CỦA HẠNH PHÚC
  3. SỰ YÊU THƯƠNG

Bài viết khác của tác giả

  1. THẤU CẢM (Empathy)
  2. HỢP TÁC
  3. NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC

Bài viết mới

  1. ÁNH SÁNG CỦA TỈNH THỨC GIÚP BẠN THOÁT KHỎI NỖI ĐAU
  2. LÀM HÒA VỚI MÚI QUÝT
  3. VÔ THƯỜNG, Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ