Uncategorized

TỰ DO TRONG KỶ LUẬT – HẠNH PHÚC TẠI TÂM

Tạo dựng thói quen hay rèn luyện các kỹ năng như thiền định hay chính niệm đều cần lòng kiên nhẫn và tinh thần kỷ luật....

Chăm Sóc Những Yếu Tố Phi-Doanh-Thương

Doanh thương không thể tồn tại nếu không có những yếu tố phi doanh thương. Những người bạn đồng nghiệp của ta là một...

THỰC HÀNH THEO LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Bởi vì tất cả pháp từ xưa nay duy chỉ là Tâm, thật không có niệm. Nhưng do tâm vọng động, bất giác khởi niệm, thấy các...

Bob Dylan: Nghệ thuật trước hết phải truyền cảm hứng

Những người làm sáng tạo và nghệ thuật, suy nghĩ đầu tiên khi sáng tác luôn hướng đến những câu chuyện mang tính thời...

BẠN CÓ BIẾT “BÍ QUYẾT” THỰC SỰ DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC

Con đường thông thường dẫn đến hạnh phúc Chúng ta không thiếu những bài báo và sách vở nói về các phương pháp để hạnh...

NHẬN BIẾT TÁNH GIÁC VỐN SẴN

Thường thì người ta hỏi câu này: tất cả chúng sanh thực sự đến từ đâu? Ở đây có nói: Từ ban sơ, các bạn, những chúng...
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM

Cơn giận giống như một em bé đang la khóc và cần được mẹ ôm ấp. Bạn chính là mẹ cơn giận của bạn. Khi bắt đầu thở...

NGUYÊN TẮC 3 | THÁI ĐỘ ĐÚNG: QUAN SÁT TRẢI NGHIỆM NHƯ NÓ ĐANG LÀ

Thái độ đúng là chấp nhận, quan sát, và học hỏi từ trải nghiệm của bạn như nó đang là. Đây là tâm thế đúng khi bước...

CÔNG DÂN TOÀN CẦU NHỎ TUỔI NHẤT TÔI TỪNG GẶP

☘☘☘ Giáo sư, Kỹ sư Phan Văn Trường – Cố vấn thường trực của Chính phủ CH Pháp về thương mại quốc tế từ...