Đời sống tâm linh

QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC

“Tôi tin rằng mục đích chính yếu của đời sống chúng ta là tìm kiếm hạnh phúc. Điều đó thật hiển nhiên. Dù là người tin vào tôn giáo hay không, dù người ta tin vào tôn giáo này hay tôn giáo khác, chúng ta hết thảy đều đang tìm kiếm một điều gì tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Vì thế, tôi nghĩ rằng, vận động của đời sống…

#Bồ đề tâm

MƯỜI ĐIỀU TỐT NHƯ NHAU

22/09/2020 view 74

Trích NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2000 ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ (1) Đối với người mà tâm đã đi vào Pháp, thì từ bỏ những hoạt động thế gian hay không từ bỏ, đều tốt như nhau. (2) Đối với người đã thấu triệt bản tánh của tâm thức, thì thiền định hay không thiền định đều tốt như nhau. (3) Đối với người đã cắt đứt…

#Đại thừa

ĐIỀU TRUYỀN CẢM HỨNG CHO CHÚNG TÔI

MATTHIEU: Trên đường, ta có thể tìm sự giúp đỡ từ một thiện hữu, một vị thầy, một người hiểu và làm chủ được tâm hơn ta. Dù ta làm nghề gì thì ta vẫn luôn cần có người dẫn dắt để học hỏi và tiến bộ. Người dìu dắt này, nhất là về tâm linh, cần phải có mọi phẩm tính cần thiết. Cái nguy là, khi ta trong…

#Khoa học và tôn giáo

BÍ QUYẾT ĐÀO TẠO KHẢ NĂNG

07/07/2020 view 121

Những điều tiết lộ của ông Cayce về những khả năng của con người và sự phát triển khả năng một cách liên tục từ kiếp này qua kiếp khác, có những ảnh hưởng rất sâu sắc về phương diện thực tế. Trước hết, nó trình bày cho ta thấy những triển vọng vô giới hạn về sự tiến hóa của con người, và điều này tùy ở sự cố…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1574 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 908 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 878 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 796 lượt xem/bài

JEFFREY HOPKINS 2 bài TB: 758 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 717 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 686 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 684 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 681 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 664 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 661 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 645 lượt xem/bài