HÀNH HƯƠNG

DANH NGÔN

 

Đại thành tựu giả Saraha theo truyền thống Đại Ấn (Mahamudra) của Phật giáo Tây Tạng

 

? Đức tin không phải là bám vào một điện thờ mà là một cuộc hành hương không dễ dàng và không dứt của những trái tim.
_Abraham Joshua Heschel

? Đời sống là một cuộc hành hương dài từ sợ hãi tới yêu thương.
_Paolo Coelho

? Hành hương đến nơi trí huệ là tìm cách trốn thoát khỏi ngọn lửa của sự phân cách.
_Rumi

? Trong thân thể tôi có tất cả mọi nơi chốn thiêng liêng của thế giới, và cuộc hành hương sâu thẳm nhất mà tôi từng làm là trong chính thân tôi.
_Saraha (một trong 84 đại thành tựu giả Ấn Độ)

? Trong thân này là những dòng sông thiêng, đây là mặt trời và mặt trăng, cũng như những nơi chốn hành hương. Tôi không bao giờ gặp gỡ một ngôi đền chùa nào đầy lạc phúc như chính thân tôi.
_ Saraha

? Thương yêu chân thật là một cuộc hành hương. Nó xảy ra khi không có chiến thuật tính toán nào, nhưng nó rất hiếm bởi vì hầu hết người ta đều là những nhà chiến thuật.
_Anita Brookner

? Điểm quay đầu của tôi là cuộc hành hương của tôi đến Santiago de Compostela. Bấy giờ tôi, người để hầu hết cuộc đời thâm nhập những “bí mật” của vũ trụ, hiểu ra rằng không có những bí mật. Đời sống là và sẽ luôn luôn là một bí mật.
_Paolo Coelho

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TRÍ THÔNG MINH CỦA CẢM XÚC
  2. BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI VÀ BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI
  3. BỒ ĐỀ TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA