TƯ DUY NGOÀI CÁI HỘP

DANH NGÔN

Những người không tư duy ngoài cái hộp thì dễ dàng bị nó chứa đựng.

? Sáng tạo là thông minh có đùa nghịch.
_Albert Einstein

? Thay vì tư duy ngoài cái hộp, hãy vứt bỏ cái hộp.
_ Deepak Chopra

? Chỉ ngoài những giới hạn, sáng tạo mới đến.
_ Debbie Allen

? Không chỉ tư duy ngoài cái hộp – mà ngoài cả căn phòng chứa cái hộp.
_ Corbie Mitleid

? Khác biệt: nghệ thuật suy nghĩ độc lập với nhau.
_ Malcolm Forbes

? Rốt cuộc, cái gì là Apple? Apple là những người suy nghĩ “ngoài cái hộp”, những người muốn dùng computer để giúp họ thay đổi thế giới, giúp họ tạo ra những sự vật làm nên sự khác biệt, và không chỉ là có được một việc làm cho trước.
_Malcolm Forbes

? Bạn không cần đi xa để thành công. Bạn chỉ cần tư duy ngoài cái hộp.
_ Adam Meyer

? Những người không tư duy ngoài cái hộp thì dễ dàng bị nó chứa đựng.
_ Nicolas Manetta

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. VÔ NIỆM, VÔ TƯỚNG, VÔ TRỤ
  2. VÔ NGÃ TƯỚNG TƯƠNG ƯNG
  3. CHÁNH TƯ DUY – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ