DAININ KATAGIRI

Ý NGHĨA CỦA MỘT NGÓN TAY

Nếu muốn biết cuộc sống, phải đồng thời biết cái chết. Nếu cố gắng chỉ biết cuộc sống mà phớt lờ cái chết, cuộc...

TRANH BÁNH GẠO

Khi thiền sư Hương Nghiêm xuất gia, thầy của ông yêu cầu nói điều gì đó về bản thân trước khi bố mẹ của ông được sinh...

HOÀ BÌNH

Hoà bình đích thực, Hòa bình từ nội tâm, Hòa bình là vẻ đẹp của tâm hồn, Hòa bình thế gian, Hòa bình vượt qua quan niệm...

CHẠM VÀO TRÁI TIM

Trải nghiệm tâm linh, Chạm vào trái tim, Sự thật sâu xa của bản thân, Hiện thực của tồn tại, Bản chất tối hậu của tâm,...

TÂM PHẬT

Giới luật của Phật không phải là những điều răn. Chúng không phải là các quy tắc đạo đức mà những người mê lầm mong...

THANH BÌNH VÀ TỊCH TĨNH

Sống một cuộc sống tâm linh tức là học và tu tập đạo tâm. Đạo là con đường bao trùm, là sự thanh bình và tịch tĩnh trọn...

NHỮNG CHIẾC LÁ SINGSAPA

Mục đích của Phật giáo là hiểu bản thân. Hiểu bản thân có nghĩa là tìm hiểu vấn đề sinh tử của cá nhân Phật giáo không...